Skip to main content

Bomen in vier seizoenen

Het thema voor de Algemene Ledententoonstelling in 2024 wordt “Bomen in vier seizoenen”.

Welke soorten

In principe zijn alle bomen toegestaan. Zoek in je eigen buurt een interessante boom en ga aan de slag. Op de tentoonstelling willen we dubbele bomen voorkomen. Het is dus goed om zo snel mogelijk je voorkeur door te geven.

De ruimte op de expositie is beperkt, we gaan er nu van uit dat er maximaal 1 werk per deelnemer kan hangen. Om die reden vragen we ook het werk bij voorkeur niet heel groot te laten zijn.
Als indicatie een blank houten lijst van 40 x 50 cm. Alle deelnemers maken een A4-tje voor de catalogus-map voor de bezoekers. Een afbeelding (link) maakt duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.

Soort gekozen? Geef je keuze dan door aan: exposities@botanischkunstenaarsnederland.nl

Wie mogen deelnemen: Werkende en Aspirant werkende leden.
Aantal werken per persoon: 1 per deelnemer.
Sluitingsdatum van inschrijving: juli 2024.
Wanneer moet het werk gereed zijn: september 2024.
Beoogde expositieperiode: half november 2024 – half februari 2025.
Contact: exposities@botanischkunstenaarsnederland.nl

Deze planten worden al getekend (update 22-10-2023 13:06).

Afbeelding: Marianne van der Stee – Aesculus hippocastanum