• Jacomien van Andel, Physalis
    Jacomien van Andel, Physalis

Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland

De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland is opgericht op 12 april 2006 onder de inspirerende leiding van Anita Walsmit Sachs. Als hoofd van de tekenkamer van het Herbarium van de Rijks Universiteit Leiden zag zij dat het aantal professionele botanisch tekenaars in Nederland terugliep.

Anita Walsmit Sachs is daarom begonnen met het bieden van cursussen in de Hortus Botanicus in Leiden. Deze cursussen werden zeer goed ontvangen en vonden gretig aftrek bij enthousiaste professionele en niet-professionele tekenaars uit het hele land.

Met een klein aantal cursisten, dat het botanisch tekenen in het hart sloot, is de Vereniging opgericht met de volgende doelstellingen:

  1. het geven van voorlichting en onder de aandacht brengen van botanische kunst bij een zo breed mogelijk publiek;
  2. het bijeenbrengen van botanisch kunstenaars, botanisch illustratoren en een ieder die geïnteresseerd is in botanische kunst;
  3. het bevorderen van de kwaliteit van de botanische kunst in Nederland.

Om de doelstellingen te bereiken organiseert de Vereniging verschillende activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen en workshops. De nieuwsbrief en de website vormen een belangrijke schakel naar het brede publiek.  

De oprichters
De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland is opgericht door: Anita Walsmit Sachs, Jacomien van Andel, Ria van Elk, Sigrid Frensen, Margriet Honingh, Hanneke Jelles en Jan van Os.

Het bestuur
Voorzitter: Ellen Riemens
Secretaris: Martine Oosterom
Penningmeester: Marloes Vreeburg 
Tentoonstellingen: Jacqueline Kok & Gesine Beermann-Kielhöfer

Ereleden van de Vereniging
Anne-Marie Evans, Jacomien van Andel-Tromp en Anita Walsmit Sachs

Comité van Aanbeveling
Mevrouw Hanneke van Dijk, Auteur groenboeken
De heer Paul Kessler, Directeur Hortus botanicus Leiden
De heer Bob Ursem, Directeur Botanische Tuin Delft

Reglementen
Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland zijn als pdf beschikbaar.

Jacomien van Andel: Blauwe regen


© 2021 Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Adres secretariaat: Grijpenstijnhof 50, 2665 XN Bleiswijk
E-mail: info@botanischkunstenaarsnederland.nl
KvK nr: 28110211